De praktijk is in verband met vakantie tot en met 14 augustus a.s. gesloten

Smart-Ease

Smart staat voor de eigen inbreng van het begaafde kind en is al in aanleg aanwezig. Het woord Ease (gemak, prettig voelen) staat voor hetgeen Smart-Ease  realiseert, namelijk het je prettig voelen bij het feit dat je slim bent, dat je kunt zijn wie je bent en dat je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen. Smart-Ease wil dit realiseren door de school, de ouders en het kind zelf bewust te maken van de aanwezige talenten, inzicht geven in de leerbehoeftes en strategieën,  doorontwikkelen van sterke kanten en ontwikkelen van de minder sterke kanten.

Als ik Minister van Onderwijs was…..
Visie (hoog)begaafde kinderen op passend onderwijs

In het onderwijs is men gewend om niet MET kinderen maar OVER kinderen te praten als het gaat om leerresultaten en passend onderwijs. Jorn, Merel en Thijn bewijzen dat je beter MET kinderen kunt praten. Hun plannen zouden de leeropbrengsten aanzienlijk kunnen vergroten. Nieuwsgierig?! Luister naar de inspirerende visie van deze talentvolle kinderen op passend onderwijs….