Hoe herken je een hoogbegaafd kind?

Heb je als ouder of leerkracht een kind dat zich niet begrepen voelt? Gaat je kind met weerstand naar school en laat het niet de verwachte resultaten zien? Heb je vaak eindeloze discussies en putten de tomeloze energie en emoties van je kind je uit? Misschien is jouw kind dan wel hoogbegaafd of hooggevoelig. Dat kan op het gebied van opvoeding en onderwijs voor flinke uitdagingen zorgen. Of je nu ouder bent of leerkracht, we willen allemaal het beste in deze kinderen naar boven halen. Smart-EASE helpt je daar graag bij.

Is jouw peuter, basisschoolkind of puber hoogbegaafd?

voorschoolse-periode

Peuters

Ben je ouder of leidster van een peuter en is de ontwikkeling van het kind opvallend? Spreekt het kind in volzinnen? Heeft het kind een tomeloze energie en weinig slaap nodig? Dit kunnen kenmerken zijn van een hoogsensitieve of hoogbegaafde peuter.
Of je nu ouder bent of professional, we willen allemaal het beste in de peuters naar boven halen. Smart-EASE helpt je daar graag bij.

Kenmerken van een hoogbegaafde peuter >

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

basisschool

Basisschoolkind

Ben je ouder of leerkracht van een kind op de basisschool en herken je dit? Het kind gaat met tegenzin naar school. Thuis laat het kind ander gedrag zien dan op school.  Heb je vaak eindeloze discussies en putten de emoties van het kind je uit?
Of je nu ouder bent of leerkracht, we willen allemaal het beste in deze kinderen naar boven halen. Smart-EASE helpt je daar graag bij.

Kenmerken van een hoogbegaafd kind >

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

voortgezet-onderwijs

Pubers

Ben je ouder of leerkracht van een (hoog)begaafde puber en heb je zorgen over de werkhouding? Vallen de leerresultaten tegen? Heb je vaak eindeloze discussies en putten de emoties van het kind je uit?
Of je nu ouder bent of leerkracht, we willen allemaal het beste in deze kinderen naar boven halen. Smart-EASE helpt je graag bij begeleiding van je hoogbegaafde of hoogsensitieve puber.

Kenmerken van een hoogbegaafde puber >

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Maak kennis met onze werkwijze

Wat anderen zeggen

Wij hadden het gevoel dat onze dochter op school niet liet zien wat ze werkelijk kon. Bij Smart-Ease hebben wij de juiste begeleiding gevonden. Door Henriëtte’s positiviteit, haar inzicht waar de problemen lagen en hoe die aan te pakken, heeft onze dochter erg geholpen.

Lieke´s schoolresultaten zijn met sprongen vooruit gegaan. Door de stof op een andere manier aan te bieden, lukte het Lieke wel. Daarnaast heeft jouw positieve begeleiding er zeker aan bijgedragen dat Lieke meer zelfvertrouwen kreeg en ook daardoor beter ging presteren op school.

Het schooladvies wat ze eerst kreeg van school paste niet bij Lieke, maar door de hulp van Smart-Ease is daar een schooladvies uitgekomen wat passend is voor Lieke. Dit laat ze nu ook zien in de brugklas. Lieke heeft veel meer op zichzelf leren vertrouwen.

Wij hebben gezien dat Bart het heel prettig vindt om met iemand te praten die hem begrijpt, anderzijds waren wij blij te zien dat hij niet wordt gepamperd en dat jij hem aanspreekt op zijn verantwoordelijkheden. Hij moet het doen, wij/jij kunnen hem helpen.

Ook heb je mij inzicht gegeven in mijn eigen gedrag en hulpmiddelen geboden die praktisch goed uitvoerbaar zijn.

De begeleiding van Bart heeft duidelijk tot verbetering geleid. Hij is vanaf dit schooljaar echt zelfstandig bezig. Hij maakt zijn eigen planning zonder dat wij hem hier toe hoeven aan te zetten. Hij heeft meer structuur gekregen in het maken van zijn huiswerk. Bereid zich zelfstandiger voor op SO’s en proefwerken. Maakt hiervoor zelf uittreksels indien nodig.

De middelen die zijn aangeboden hebben Bart geholpen om zelf structuur aan te brengen. Hij is in staat geweest om datgene te gaan gebruiken wat bij hem past.

Jij hebt er voor gezorgd dat niet alleen ik maar ook mijn kinderen weer het stuur in handen kregen. Je maakt van je klant geen volgers maar je inspireert en ontwikkelt leiderschap. Wij hebben weer de regie. We hebben allemaal zoveel zelfvertrouwen gekregen. Ik ben een stuk geruster en ik zie het ook terug in mijn kinderen. Zij worden rustig doordat ik rustig blijf.  Ze maken veel bewuster een keuze en durven nu voor hun behoeftes op te komen. En dat voelt zo fijn.

Wij zijn zeer tevreden over de begeleiding door Smart-Ease. Kenmerkend is de hoge mate van betrokkenheid, kennis over de sensorische informatieverwerking met toepasbare adviezen voor in het onderwijs/thuis, het versterken van ons kind zijn zelfbeeld en vanuit het perspectief en cognitie van het kind kijken naar een optimale leersituatie. Maar vooral de rust en vertrouwen in de benadering hebben we als heel waardevol ervaren. Dank voor je tijd en inzet Henriëtte!