Boeken over hoogbegaafdheid speciaal voor leerkrachten

Ik krijg regelmatig de vraag van ouders, leerkrachten en andere professionals of ik een boek aan kan raden over hoogbegaafdheid. Ik heb er inmiddels heel wat gelezen. Veel daarvan zijn gericht op ouders van hoogbegaafde kinderen, maar er zijn ook boeken die hoogbegaafdheid bekijken vanuit het perspectief van leerkrachten en andere professionele begeleiders. Ik heb voor jou een selectie gemaakt van de boeken die ik je echt kan aanraden:

Kei in hoogbegaafdheid

De ondertitel ‘Het praktijkboek voor de leerkracht‘ geeft het al aan: dit boek bevat veel praktische tips voor leerkrachten en mag eigenlijk op geen enkele school ontbreken. 

Hier vind je het inkijkexemplaar

Omgaan met hoogbegaafdheid op school

In Omgaan met hoogbegaafdheid op school benadrukt Renata Hamsikova onder andere dat de ene hoogbegaafde de andere niet is. Het opstarten van een plusklas is dan ook geen ‘one size, fits all’-oplossing waarmee alle hoogbegaafde kinderen in een school in één klap geholpen zijn. 

Hier vind je het boek Hoogbegaafdheid op school

De 7 uitdagingen

In dit boek beschrijft Tijl Koenderink de 7 uitdagingen in het onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen. De 7 uitdagingen is een praktisch handboek voor leerkrachten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Dit boek kun je hier vinden

Misdiagnose van hoogbegaafden

Helaas krijgen hoogbegaafde kinderen nog vaak ten onrechte een ‘etiketje’ opgeplakt, omdat hun gedrag verkeerd wordt geïnterpreteerd. Hoe voorkom je als leerkracht of hulpverlener dat je deze fout maakt? Misdiagnose van hoogbegaafden biedt handreikingen voor passende hulp. 

Deze bestseller vind je hier

Handboek hoogbegaafdheid

Het Handboek hoogbegaafdheid is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en vanuit professioneel oogpunt meer over hoogbegaafdheid wil weten. Het is geschreven door elf deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid en biedt een overzicht van de ontwikkelingen en visies op dit gebied. 

Hier staat het inkijkexemplaar van het Handboek hoogbegaafdheid

Hulpwaaier hoogbegaafdheid

Deze Hulpwaaier hoogbegaafdheid bevat tips en adviezen over (onder andere) de consequenties van hoogbegaafdheid in het algemeen en specifiek voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Bekijk hier deze hulpwaaier

Zicht op hoogbegaafdheid

Hoe combineer je een passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen met overvolle klassen, beperkt budget, ziekteverzuim en personeelsgebrek? Dit boek wil voorkomen dat leerkrachten zich overvraagd en soms ook onmachtig voelen en daardoor op gespannen voet komen te staan met ouders die willen dat hun kind geholpen wordt.

Dit boek is hier nog tweedehands verkrijgbaar

Werken met hoogbegaafde leerlingen

Het boek bevat verdiepende informatie, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Deze inzichten zijn vertaald naar praktische handvatten en tips voor het werken met deze leerlingen in de klas. Aan de hand van casussen uit de praktijk worden diverse relevante thema’s behandeld, zoals motivatie, metacognitie en hooggevoeligheid. Rode draad in het boek is de vraag: Wat zou jíj als leerkracht basisonderwijs kunnen doen om deze begaafde leerlingen op een goede manier te ondersteunen?

Welke boekentip heb jij die je collega’s absoluut moeten lezen.

Geplaatst in blog, Boekentips.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *