Smart-EASE helpt ouders van hoogbegaafde kinderen

Of je nu een peuter, een basisschoolkind of puber hebt, als ouders wil je vooral dat je kind gelukkig is, een omgeving waarin een kind zich veilig voelt en waarin de talenten maximaal tot ontplooiing komen.
Als ouder voel je meestal haarfijn aan wat bij je kind past en wat het wel of niet kan. Maar het kan zijn dat het kind op de peuterspeelzaal of op school heel ander gedrag of andere leerresultaten laat zien.

Sommige ouders hebben het getroffen. Zij kunnen de tegenvallende leerprestaties en het welzijn van het kind goed bespreken met de leidster of de leerkracht. Vaak leidt dat tot goede oplossingen.

Helaas gebeurt het ook dat een kind ondanks alle goede bedoelingen en inzet niet tot verwachte ontwikkeling of de leerresultaten komt. Of dat een kind zich niet begrepen of gelukkig voelt op school. Dan is het zaak om samen met de leidster of leerkracht te kijken wat er moet veranderen om het kind weer in zijn kracht te zetten en tot bloei te brengen.

Op één lijn

Voor alle partijen is het belangrijk dat iedereen op één lijn zit. Soms ontstaat er wrijving tussen de professional en ouders, omdat ze elkaar niet begrijpen. Het gevolg is dat je elkaars inzet tegenwerkt en dat komt de ontwikkeling van het kind niet ten goede.

Gelukkiger en productiever

Smart-EASE helpt bij het samen zoeken naar oplossingen. In een begeleidingstraject van een van te voren afgesproken aantal sessies krijgen jij en/of je kind inzicht in de leerbehoeftes en overtuigingen (mindset) die het welzijn in de weg kunnen staan.

Jullie leren gereedschappen hanteren die helpen om het leren en de omgang met anderen te vergemakkelijken.

Doordat je als ouder inzicht krijgt in de leer- en opvoedingsbehoeftes van je kind, krijg je zelf ook meer zelfvertrouwen. Jij en je kind weten waar jullie aan toe zijn en dat zorgt voor rust in het gezin en grip op je leven.

Smart-EASE helpt

Twijfel je of kind nou echt zo slim is? Vraag je je af of de talenten van je kind wel voldoende worden gezien en uitgedaagd? Zit je kind niet lekker in zijn vel? Komt je kind vaak boos thuis? Laat je kind thuis heel ander gedrag zien dan op school? Gaat je kind met tegenzin naar school? Heb je vragen over de opvoeding of een geschikte school? Vind je het lastig om  de leidster of leerkracht duidelijk te maken wat je kind nodig heeft? Heb je behoefte om ervaringen te delen met andere ouders van (hoog)begaafde kinderen? Wij helpen je graag!

Werkwijze

Misschien weet je nog niet of je iets hebt aan de diensten van Smart-EASE en wil je eerst graag kennismaken om te kijken of er een klik is. Je bent van harte welkom.

  • We plannen een uur in voor een kennismaking en een intake.
  • We verkennen de hulpvraag en onderzoeken wat er nodig is om aan de hulpvraag te voldoen.
  • Ervaring leert dat er in een sessie veel informatie op je afkomt. Daarom sturen we na afloop een samenvatting en indien gewenst, een voorstel voor een begeleidingstraject.
  • Soms blijken enkele concrete adviezen al voldoende en blijft het bij dit eenmalige consult. In dat geval betaal je een gereduceerd tarief van €50,00.
  • Tijdens de intake informeren we je graag over de tarieven van een eventueel vervolgtraject.

Begeleidingsmodules

Smart-EASE werkt met aantrekkelijk geprijsde begeleidingsmodules om het doel te bereiken. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Vergoeding

Inmiddels is de werkwijze van Smart-EASE bekend bij diverse gemeentes en is er sprake van een prettige samenwerking. Ondanks het feit dat Smart-EASE geen contract heeft met de gemeente hebben we al veel ouders en kinderen kunnen helpen vanuit een PGB (Persoon Gebonden Budget). We adviseren je daarom te informeren bij de wijkcoach van jouw gemeente, wat voor jou de mogelijkheden zijn.

Samenwerken

Smart-EASE werkt samen met diverse professionals. Soms blijkt aanvullende hulp nodig. Wij wijzen je graag de weg.

Vertrouwen en maatwerk

Openheid en vertrouwen staan centraal bij Smart-EASE. Afhankelijk van de leeftijd, denkt het kind actief mee bij het stellen van doelen en het bereiken hiervan. En omdat kinderen allemaal uniek zijn, en jij ook,  worden creatieve strategieën ingezet die aansluiten bij specifieke karakter en situatie. Dit vraagt dus maatwerk en daarom bieden wij geen standaard trainingen.

Maak nu een afspraak

Nu alvast lezen over omgaan met je hoogbegaafde kind?

Dan zijn deze boeken over hoogbegaafdheid interessant.