Herken jij hoogbegaafdheid als hulpverlener?

Eerste Hulp Bij Hoogbegaafdheid en Heftige Emoties? Lees dit

Mevrouw Postma komt voor de tweede keer in korte tijd op het spreekuur met haar zoon Martijn, die al enkele weken klaagt over buikpijn. De leerkracht heeft haar de afgelopen week zelfs twee keer gevraagd om Martijn van school te halen vanwege zijn buikpijn. Maar ook deze keer zijn er geen aanwijsbare lichamelijke oorzaken te vinden. Wat kan er aan de hand zijn? Toch maar eens bloedprikken… Maar ook dat levert niets op. Wat nu? Op het spreekuur verschijnen Yvette en haar moeder, die vraagt om doorverwijzing naar een psycholoog. Yvette vertoont in de klas voortdurend storend gedrag en de leerkracht wil weten wat de oorzaak hiervan is. Yvette werd inderdaad doorverwezen en bleek hoogbegaafd te zijn.

Hoogbegaafdheid in de praktijk: het verhaal van Julia

Ook hulpverleners zoals huisartsen komen in aanraking met hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. In hun praktijk vertellen ouders verhalen zoals dat van Julia: “Julia had een zeer snelle ontwikkeling. Ze liep met negen maanden en sprak met twee jaar al in volzinnen. In groep 1 veranderde haar gedrag. Binnen vier maanden veranderde ze van een vrolijk meisje in een boos kind, dat zeer agressief uit school kwam. Ze verveelde zich. Ik heb gevraagd of ze mee mocht doen met de werkjes van groep 2, maar dat was niet mogelijk. Thuis las ze al boekjes, schreef ze woordjes en maakte ze sommen. In groep 2 werd ze passief. Na school zat ze met een lege blik in de ogen op de bank. Ze had geen vriendinnetjes en klaagde vaak over hoofdpijn en buikpijn. Ze sliep slecht en zei vaak dat het leven geen zin had. Als ouders maakten wij ons grote zorgen: vijf jaar pas en dan zo weinig zin in het leven hebben! Wat was er met onze vrolijke dochter gebeurd? Als huisarts ga je in zo’n geval op zoek naar een lichamelijke oorzaak. Maar die is lang niet altijd te vinden. In dit geval werd de oplossing via een omweg gevonden: Toevallig troffen we bij de sportclub van onze zoon een ouder die een soortgelijke ervaring had. Hij adviseerde ons een therapeut, die ervoor heeft gezorgd dat onze dochter binnen een maand getest kon worden. Ze bleek een forse ontwikkelingsvoorsprong te hebben. In overleg met school is ze naar groep 3 gegaan. Naast het basisprogramma kreeg ze bovendien verrijkingsopdrachten aangeboden. De lichamelijke klachten gingen over. Ze laat nu op school zien wat ze werkelijk kan. Ze zit inmiddels in groep 5 en krijgt nog steeds verrijking- en verdiepingsstof. Daarnaast gaat ze naar een plusklas. We hebben gelukkig weer een vrolijke dochter in huis, die veel vriendinnen en hobby’s heeft.”

Hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid herkennen

Consultatiebureaus, jeugdartsen, huisartsen, paramedici, kindercoaches etc. kunnen hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen die (nog) niet op de juiste manier worden begeleid enorm helpen door ze te herkennen. Vaak komen ze met psychosomatische klachten, angst- en spanningsklachten en gevoelens van depressie of eenzaamheid in de praktijk. Smart-Ease helpt hulpverleners bij het herkennen van klachten die kunnen samenhangen met hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid. 

Maak nu een afspraak