Smart-EASE helpt hulpverleners

Smart-EASE helpt hulpverleners bij het herkennen van hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Dat zal bij een tienjarige moeilijker zijn dan bij een kleuter. Slimme kinderen ontwikkelen namelijk allerlei strategieën om zich te kunnen handhaven, van onderpresteren en passiviteit tot opvallend storend gedrag. Of ze houden het hoofd boven water met perfectionisme en het halen van uitstekende cijfers. Ook dat brengt spanningen met zich mee.

Hoe dan ook, als hulpverlener moet je eerst door een rookgordijn van afleidende verschijnselen zien te komen voordat duidelijk wordt dat sprake is van hoogbegaafdheid. Dan pas kan de juiste hulp geboden worden.

Verdwijnen de klachten op vrije dagen?

Bij navraag blijkt vaak dat de buik-en hoofdpijnklachten in het weekend en in de vakantie verdwijnen. Mocht dit zo zijn, dan is het goed om na te vragen hoe het kind zich op school voelt in vergelijking tot thuis en hoe de ontwikkeling verliep voordat het kind naar de school ging. Vaak ontstaan de problemen pas op school.

Bij het herkennen en begeleiden van hoogbegaafdheid is samenwerking met school en ouders van groot belang. De oplossing moet gezocht worden in het bieden van passende begeleiding op school en het veranderen van het aangepaste gedrag.

In een traject van drie sessies moet duidelijk worden wat de hulpvraag is en of begeleiding van Smart-EASE uitkomst biedt.

Nascholing

Smart-EASE verzorgt lezingen voor diverse beroepsgroepen en workshops rondom het thema (hoog)begaafdheid.

Graag verkennen we met je in een vrijblijvend gesprek waar jij of je collega’s behoefte aan hebben. Op basis van de wensen kan er een workshop of traject op maat worden samengesteld.

Maak nu een afspraak