Smart-Ease helpt scholen

Smart-Ease is gespecialiseerd in het begeleiden van scholen en het inrichten van onderwijs voor getalenteerde leerlingen. Die begeleiding kan gericht zijn op individuele leerkrachten, maar ook op een heel team. Smart-Ease werkt volgens een duidelijk traject waarin visie, organisatie en praktijk op elkaar aansluiten om meer- en hoogbegaafde leerlingen optimaal en effectief te kunnen begeleiden.

Tijd te kort

Als leerkracht in het Primair Onderwijs heb je te maken met 20 tot 30 leerlingen met een brede achtergrond en uiteenlopende talenten. Binnen je groep kom je kinderen tegen met al dan niet gediagnosticeerde dyslexie, ADHD, NLD, Asperger en hoogbegaafdheid. Deze kinderen vragen stuk voor stuk om begeleiding op individueel niveau. Als leerkracht werk je zo heel wat extra uren om een plan op maat te maken voor deze kinderen. Je vraagt je dan ook af waar je de tijd vandaan moet halen om je optimaal te kunnen verdiepen in al die specifieke gevallen.

Niet méér werken, maar effectiever

De oplossing is niet méér werken, maar effectiever werken. Een goede analyse van het probleem is het halve werk. Dat begint met contact maken, oprecht interesse tonen en goed observeren. Onder andere daardoor krijg je inzicht in je leerlingen en hun talenten, leerstijlen en cognitieve vaardigheden. Zo kun je makkelijker een gedegen protocol opstellen met daarin de juiste interventies.

Een fijn gevoel voor iedereen

Als je de beginsituatie van de leerling begrijpt en weet welke stappen je moet doorlopen, ben je veel minder tijd kwijt aan het uitproberen van verschillende strategieën. Bovendien kun je ook de leerlingen zelf inzicht geven in hun eigen leerstijl en ze vervolgens eigenaar maken van hun eigen leerproces. Zo worden ze onafhankelijk, zelfstandig en pro-actief. Doordat je weet wat belangrijk is voor je leerlingen en hoe je dit moet aanpakken, krijg je als leerkracht meer zelfvertrouwen: je weet dat je op de goede weg zit. Leerlingen zitten beter in hun vel en dat geeft rust in de klas. Ook ouders krijgen steeds meer vertrouwen omdat ze zien dat hun kind wordt begeleid volgens een gestructureerd plan en omdat ze zien dat het weer gelukkig is.

Smart-Ease helpt

Laat de leerling geen resultaten zien die je gezien zijn talent zou mogen verwachten? Twijfel je of het onderwijsaanbod passend is? Vind je het lastig om passend materiaal te vinden dat ook nog betaalbaar is en makkelijk in gebruik?  Vraag je je af hoe het komt dat je leerling zich verzet tegen uitdaging? Is je leerling moeilijk te motiveren? Of twijfel je of deze leerling wel (hoog)begaafd is? Vraagt de leerling erg veel tijd en weet je niet waar je de tijd vandaan moet halen? Vind je het lastig om op één lijn met de ouders te komen? Of heb je andere vragen? Wij helpen je graag!!

Werkwijze

Misschien weet je nog niet of je iets hebt aan de diensten van Smart-Ease  en wil je eerst graag kennismaken om te kijken of er een klik is.

  • We plannen graag een afspraak bij je op school.
  • Samen met jou/jullie, de intern begeleider en eventueel de directeur kijken we wat er mogelijk is en wat dit intakegesprek gaat kosten (Gesprek op locatie bedraagt €95,- per uur. Buiten Enschede worden er reiskosten in rekening gebracht. Smart-Ease staat ingeschreven bij het CRKBO. De diensten zijn niet BTW-plichtig).
  • Na afloop van het gesprek sturen we, indien gewenst, een voorstel voor een begeleidingstraject.

Vertrouwen en maatwerk

Openheid en vertrouwen staan centraal bij Smart-Ease. We houden rekening met wat het beste bij jouw leerstijl en werkwijze past.
Afhankelijk van de leeftijd, denkt het kind actief mee bij het stellen van doelen en het bereiken hiervan. Elk kind is uniek. Dit vraag dus maatwerk en daarom bieden wij geen standaard trainingen.

Maak nu een afspraak

Boeken over hoogbegaafdheid voor leerkrachten

Meteen aan de slag? Dan zijn deze boeken over hoogbegaafdheid voor leerkrachten een goed begin.