Wat wil Smart-EASE?

Smart-EASE wil eraan bijdragen dat hoogbegaafde of hoogsensitieve kinderen hun talenten maximaal ontplooien en zich gelukkig voelen. Hiervoor zijn twee dingen nodig:

 • Kinderen moeten inzicht krijgen in zichzelf en hun relatie met hun omgeving
 • Hun talenten moeten worden aangesproken en doorontwikkeld, zonder dat de kerndoelen daaronder lijden

Kinderen, ouders en leerkrachten samen

Vanuit die missie werkt Smart-EASE voor drie doelgroepen: kinderen, ouders en leerkrachten. Om deze kinderen effectief te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat ouders en leerkrachten op één lijn zitten en samen naar één doel toe werken.

Hoogbegaafdheid is een kans

Hoogbegaafdheid is geen probleem maar een kans. Ouders en school kunnen die kans samen benutten door in te spelen op de leer- en opvoedbehoefte van kinderen. Alleen dan komen hun cognitieve en creatieve talenten optimaal tot ontwikkeling. Kinderen die zich bewust zijn van hun talenten en in staat zijn deze te benutten, ontwikkelen zich tot gelukkige individuen die op hun beurt een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving.

Hooggevoeligheid: van opgave naar kracht

Veel hoogbegaafde kinderen zijn ook hooggevoelig. Zo’n grote gevoeligheid voor prikkels kan best lastig zijn, bijvoorbeeld als je probeert je te concentreren in een klas vol bewegingen, geluiden en geurtjes. Maar als je eenmaal weet waarvoor je gevoelig bent en wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je je toch prettig blijft voelen, wordt hooggevoeligheid juist een van je sterke punten. Misschien kun je heel goed mensen helpen omdat je aanvoelt wat ze nodig hebben, of helpt jouw scherpe oog je bij het maken van prachtige tekeningen. Smart-EASE helpt kinderen en hun ouders en leerkrachten bij de bewustwording van gevoeligheden en geeft tips over hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Fabel: Wat is een olifant?

Een oude Indiase fabel vertelt over zes blinde mannen, die willen weten wat een olifant is. Ze gaan ieder afzonderlijk op pad.

 • De eerste loopt tegen de zijkant van de olifant op en kreunt: “Een olifant is net een muur!”
 • De tweede raakt een slagtand en roept: “Volgens mij is een olifant net een speer!”
 • De derde krijgt de slurf in handen en stelt: “Een olifant lijkt op een slang.”
 • De vierde voelt een poot en zegt: “Een olifant lijkt op een boom.”
 • De vijfde stuit op een oor en verklaart: “Een olifant lijkt duidelijk op een waaier.”
 • De zesde komt de zwiepende staart tegen en weet zeker: “Een olifant is net een touw.”

Ze worden het er niet over eens. Ze hebben allemaal gelijk en zitten allemaal fout.

Wie onderzoek doet, neemt altijd maar een deel van de werkelijkheid waar. Als iedereen vasthoudt aan zijn eigen werkelijkheid, kom je niet verder. Je krijgt pas een goed beeld als je bereid bent elkaar aan te vullen.

Zo is het ook met hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Als wij als opvoeders deze kinderen willen leren begrijpen, moeten we samenwerken om een compleet beeld te krijgen.

Meer lezen

Gelukkig is er veel informatie over hoogbegaafdheid voorhanden voor elk van deze groepen:

 • Deze boeken behandelen hoogbegaafdheid vanuit het perspectief van de kinderen zelf
 • Deze boeken richten zich vooral op ouders
 • En deze boeken behandelen hoogbegaafdheid vanuit het perspectief van de leerkracht