Dyscalculie bij hoogbegaafden

Hoogbegaafde kinderen met dyscalculie kunnen hun rekenproblemen lang verbergen door hun hoge intelligentie. Doordat ze aan het begin van de basisschool uitblinken op het gebied van wiskunde, is het als leerkracht moeilijk om de link te leggen met dyscalculie. Toch is het belangrijk om zo snel mogelijk op de problemen in te spelen om verdere demotivatie te voorkomen. Leerlingen bij wie mogelijk sprake is van dyscalculie, kunnen getest worden door hierin gespecialiseerde bureaus.

Mogelijke signalen van dyscalculie bij hoogbegaafde leerlingen zijn:

  • Problemen met tellen
  • Problemen met spellen
  • Problemen met inzicht (bijv. schatten) en volgorde (bijv. klokkijken en rekenrijen)
  • Problemen met ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht (bijv. links/rechts, teamsporten, lezen en interpreteren van tabellen en afmetingen)
  • Afkeer voor rekenen en strategiespelletjes
  • Traag werktempo

Meer weten over dyscalculie bij hoogbegaafden?

Deze boeken helpen je op weg:

Dit is dyscalculie – achtergrond en aanpak

De dyscalculie survivalgids

Lees ook mijn blogposts over dyslexie en dyscalculie.