Dyslexie bij hoogbegaafden

Hoogbegaafde kinderen met dyslexie kunnen het achterblijven op gebied van lezen en spellen lang maskeren door hun hoge intelligentie. Hierdoor wordt de dyslexie vaak pas laat ontdekt. Op den duur gaan deze kinderen dan steeds minder presteren. Bij kinderen die gemiddeld presteren de link tussen hoogbegaafdheid en dyslexie moeilijk te leggen. Deze kinderen worden dan vaak als lui bestempeld en krijgen niet de nodige ondersteuning. Het is dus belangrijk om dit leerprobleem zo snel mogelijk te ontdekken en hierop in te spelen.

Wat zijn de signalen van dyslexie bij hoogbegaafde kinderen?

  • De leesontwikkeling verloopt niet zo snel als verwacht.
  • De leerling heeft problemen met automatiseren (bijvoorbeeld de tafels) en concentreren.
  • Naarmate leerlingen ouder worden en taken uitdagender, gaan ze aangeven dat de leerstof te moeilijk wordt. Het werktempo daalt en de motivatie verdwijnt.
  • De leerling heeft moeite met spelling.

Kijktip

Meer lezen over dyslexie en hoogbegaafdheid: