Privacyverklaring

Smart-Ease, gevestigd aan Tromplaan 47 7513 AB Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tromplaan 47
7513 AB Enschede
+31 621486083
www.smartease.nl
info@smartease.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Smart-Ease verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Bankrekeningnummer

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Smart-Ease verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@smartease.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Smart-Ease verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Smart-Ease analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Smart-Ease volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Smart-Ease verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Als je een reactie plaatst op de website van Smart-Ease, zijn de naam en eventueel website die je hebt ingevuld zichtbaar voor bezoekers van deze website.
Door mij ontvangen privéberichten in welke vorm dan ook zal ik nooit openbaar maken. Ik verkoop nooit persoonsgegevens aan bedrijven en stuur je alleen een nieuwsbrief als je daar zelf om hebt gevraagd.
Soms is het nodig of ben ik verplicht om persoonsgegevens te delen met derden. Ik doe dit alleen als het nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kun je denken aan:

 • Het delen van je adres zodat een bedrijf waarmee ik samenwerk de prijs kan opsturen bij een winactie (ik vraag je dan eerst in een privébericht of je je adresgegevens wilt verstrekken)
 • Het delen van geanonimiseerde gegevens (bijvoorbeeld het aantal bezoekers per maand) met (potentiële) samenwerkingspartners.
 • Het delen van bedrijfsgegevens voor de boekhouding en de belastingdienst (bijvoorbeeld adresgegevens en btw-nummers op een factuur). Hier vind je het privacybeleid van de belastingdienst en mijn boekhoudtool Moneybird.
 • Ook de verstrekker van de hosting van mijn website kan inzage hebben in via de website verzamelde persoonsgegevens. Hier vind je het privacybeleid van mijn host.

Bewaren persoonsgegevens

Smart-Ease bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens ten behoeve van de belastingdienst worden wettelijk verplicht, 7 jaar bewaard.

Nieuwsbrief:
Heb je je opgegeven voor de nieuwsbrief en wil je je afmelden? Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Al jouw gegevens worden dan ook direct verwijderd. De tool die ik gebruik om nieuwsbrieven aan te maken heet Mailpoet. Hier vind je het privacybeleid van Mailpoet: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

Smart-Ease verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Smart-Ease blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Affiliatelinks

Sommige pagina’s of blogs bevatten affiliate links. Deze links verwijzen naar een website waar je iets kunt kopen en laten aan de eigenaar van die website weten dat een bezoeker daar via mijn blog is gekomen. Als je vervolgens iets koopt, krijg ik een kleine vergoeding. Voor jou maakt de affiliate link geen verschil: je betaalt precies hetzelfde als wanneer je zelf naar die website was gegaan.

Gebruik Cookies, of vergelijkbare technieken

Smart-Ease gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Daarnaast worden er cookies gebruikt die jouw surfgedrag bijhouden. Dit zijn bijvoorbeeld tracking cookies van Google Analytics (zie bovenstaande info over het gebruik van bezoekersgegevens om de website te optimaliseren) en van affiliate-netwerken waarbij Smart-Ease is aangesloten (zie bovenstaande info over affiliate links).
Hier vind je het privacybeleid van Google en de affiliatenetwerken waarmee ik samenwerk:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smart-Ease en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@smartease.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek .

Smart-Ease wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Smart-Ease neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smartease.nl