Smart-EASE ondersteunt onderwijsinstellingen met hoogbegaafde kinderen

Eerste Hulp Bij (het vermoeden van) Hoogbegaafdheid? Lees dit

Smart-EASE is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderdagverblijven en scholen en het inrichten van onderwijs voor getalenteerde leerlingen. Die begeleiding kan gericht zijn op individuele begeleiders/ leerkrachten, maar ook op een heel team. Smart-EASE werkt volgens een duidelijk traject waarin visie, organisatie en praktijk op elkaar aansluiten om meer- en hoogbegaafde leerlingen optimaal en effectief te kunnen begeleiden.

Tijd te kort voor begeleiding

Als leidster/ leerkracht heb je te maken met groepen leerlingen met een brede achtergrond en uiteenlopende talenten. Binnen de groep kom je kinderen tegen met verschillende begeleidings- en leerbehoeftes, al dan niet gediagnosticeerd. Deze kinderen vragen stuk voor stuk om begeleiding op individueel niveau. Als leidster/ leerkracht werk je zo heel wat extra uren om een plan op maat te maken voor deze kinderen. Je vraagt je dan ook af waar je de tijd vandaan moet halen om je optimaal te kunnen verdiepen in al die specifieke gevallen.

Niet méér werken, maar effectiever

De oplossing is niet méér werken, maar effectiever werken. Een goede analyse van het probleem is het halve werk. Dat begint met contact maken, oprecht interesse tonen en goed observeren. Onder andere daardoor krijg je inzicht in je leerlingen en hun talenten, leerstijlen en cognitieve vaardigheden. Zo kun je makkelijker een gedegen protocol opstellen met daarin de juiste interventies.

Iedereen gelukkig

Als je de beginsituatie van het kind begrijpt en weet welke stappen je moet doorlopen, ben je veel minder tijd kwijt aan het uitproberen van verschillende strategieën. Afhankelijk van de leeftijd kun je de kinderen ook zelf inzicht geven in hun eigen leerstijl en ze vervolgens eigenaar maken van hun eigen leerproces. Zo worden ze onafhankelijk, zelfstandig en pro-actief. Doordat je weet wat belangrijk is voor je leerlingen en hoe je dit moet aanpakken, krijg je als leidster/ leerkracht meer zelfvertrouwen: je weet dat je op de goede weg zit. Leerlingen zitten beter in hun vel en dat geeft rust in de klas. Ook ouders krijgen steeds meer vertrouwen omdat ze zien dat hun kind wordt begeleid volgens een gestructureerd plan en omdat ze zien dat het kind weer gelukkig is.

Werkwijze bij ondersteuning

Misschien weet je nog niet of je iets hebt aan de diensten van Smart-Ease  en wil je eerst graag kennismaken om te kijken of er een klik is.

  • We plannen graag een afspraak bij je op school.
  • Samen met jou/jullie, de intern begeleider/mentor en eventueel de directeur kijken we wat er mogelijk is en wat dit gaat kosten (buiten Enschede worden er reiskosten in rekening gebracht).
  • Na afloop van het gesprek sturen we, indien gewenst, een voorstel voor een begeleidingstraject.

Vertrouwen en maatwerk

Openheid en vertrouwen staan centraal bij Smart-Ease. We houden rekening met wat het beste bij jouw leerstijl en werkwijze past.
Afhankelijk van de leeftijd, denkt het kind actief mee bij het stellen van doelen en het bereiken hiervan. Elk kind is uniek. En jij bent uniek. Dit vraag dus maatwerk en daarom bieden wij geen standaard trainingen.

Maak nu een afspraak

Boeken over hoogbegaafdheid voor leerkrachten

Ben jij leerkracht en vind je goed omgaan met de hoogbegaafde kinderen in je klas nog een hele uitdaging? Deze boeken behandelen hoogbegaafdheid specifiek vanuit het perspectief van de leerkracht.