Hoogbegaafdheid op het Voortgezet Onderwijs

Hoe begeleid ik mijn leerling effectief?

Herken je de kenmerken van hoogbegaafdheid als leerkracht of mentor

Citotoetsen wijzen uit dat Marit het Gymnasium makkelijk zou moeten aankunnen. We zijn nu halverwege het jaar en nu overwegen we om haar te laten afstromen. We zijn in gesprek met de ouders maar zij willen koste wat kost hun dochter op het Gymnasium houden. Ja dat willen alle ouders uiteraard. Wij vragen ons ernstig af of we de lat voor Marit niet te hoog leggen door met de ouders mee te gaan.

We maken ons ernstige zorgen om Koen. Sinds hij in de derde zit, laat hij steeds vaker storend gedrag zien in de klas en gaan zijn resultaten achteruit. Zijn ouders weten inmiddels ook niet meer hoe ze hun zoon in beweging moeten krijgen. Een één-op- één-gesprek met deze jongen levert niets op. Wat ons zo verbaasd is dat hij wel hele hoge Citoresultaten haalt; hij zou het VWO dus makkelijk aan moeten kunnen. Hoe kunnen we hem helpen? 

Dit zijn vragen waarmee leerkrachten en mentoren bij Smart-Ease aankloppen. Talentvolle leerlingen die desondanks hun talent geen resultaten halen die bij hun talent passen. Heel frustrerend. Hoe is dat nou toch mogelijk? Ik licht het graag toe.

Hoogbegaafden moeten leren leren

Veel hoogbegaafde kinderen hebben zich op de basisschool niet of nauwelijks hoeven inspannen. Met luisteren alleen waren ze vaak al in staat om toetsen goed te maken. Hierdoor hebben ze zich vaardigheden als memoriseren, kritisch lezen, goed waarnemen, leren doorzetten als het moeilijk wordt, hulp vragen, fouten durven maken en omgaan met kritiek en leren plannen nooit eigen gemaakt.

Op het voortgezet onderwijs krijgen kinderen een leeraanbod dat veel beter aansluit bij hun niveau maar als je geen leervaardigheden hebt ontwikkeld dan kan het erg lastig zijn om passende leerresultaten te behalen. Als de resultaten tegenvallen dan is dit teleurstellend voor zowel het kind, de ouders en de leerkracht. Je stimuleert het kind misschien om zich meer in te spannen maar als ook dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan raakt het kind al snel gedemotiveerd. Jij raakt misschien het vertrouwen in de mogelijkheden van het kind kwijt en dat voelt het kind feilloos aan. Gevolg is dat het kind de moed opgeeft, de resultaten nog harder kelderen en het kind uiteindelijk misschien wel blijft zitten of afstroomt. En dat moeten we uiteraard voorkomen.

Smart-Ease helpt hoogbegaafde kinderen op het voortgezet onderwijs

Dus, vallen de resultaten van je leerling tegen? Twijfel je of je het kind overvraagt? Kun je de leerling niet bereiken? Laat de leerling storend gedrag zien in de les? Blinkt het kind op de technische vakken uit en zijn de resultaten van de talen bedroevend of juist andersom? Of loop je tegen andere hindernissen aan?
Smart-Ease begeleidt leerlingen op het voortgezet onderwijs

Meer lezen?